Aziz, A., Rahmatullah, A., Makrufi, A., & Samsudin, M. (2022). Pembelajaran Online dalam Perspektif Teori Behavioristik. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 8(4), 1285-1298. doi:10.32884/ideas.v8i4.1055