Firdaus, M., Rasid, R., Musdalifah, M., Susetyo, A., Murdinar, H., & Hasbi, M. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Kegiatan Ekstakurikuler Rohaniah Islam SMA IT Ar-Rohmma Kretek Bantul Yogyakarta. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 7(3), 143-150. Retrieved from https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/437