Une, D. (2021). Islamisasi dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 7(3), 259-266. Retrieved from https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/474